กกต.รับรอง 200 สว.เลขาวุฒิฯยันชุดเก่าพ้นหน้าที่ทันทีไม่ต้องรอชุดใหม่ปฏิญาณตน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กกต. ว่า กกต.เห็นว่า การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่สามารถตอบได้ว่าการเลือก สว. ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้ประกาศรับรองผลไปก่อน โดยมี 1 คนที่ กกต. ไม่ได้รับรอง และให้ใบส้ม ระงับสิทธิชั่วคราว คือ น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม ผู้ได้รับเลือกเป็น สว.อ่างทอง ลำดับที่ 4 กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ที่มีประสบการณ์ เป็นประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ เพราะมีการพบว่า น.ส.คอดียะฮ์ ยังเป็นที่ปรึกษา นายก อบจ.อ่างทองอยู่

ทั้งนี้ ทำให้ ต้องเลื่อนบัญชีสำรอง ลำดับที่ 1 เข้ามาแทนที่ คือ ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ อดีตประธานรุ่น 5 หลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร” (พคบ.) ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เมื่อเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นไป บัญชีสำรองของ สว. จึงเหลือ 99 คน จาก 100 คน

นายแสวง กล่าวถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆว่า ทางสำนักงาน กกต.ได้รับเป็นสำนวนเอาไว้แล้ว ขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลไว้แล้ว แต่ข้อมูลยังไม่พอเพียง ที่จะบอกว่าใครกระทำความผิด ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงตามที่กฎหมายกำหนด โดย เรื่องร้องเรียนข้างต้นคิดเป็น 65% หรือราวๆ 600 กว่าเรื่อง จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ที่มาเข้ามาจนถึงขณะนี้ประมาณ 800 กว่าเรื่อง โดยเป็นทั้งความปรากฏ ผู้สมัครมาร้องเอง และที่กกต.การลบชื่อออก ดังนั้นเหลืออยู่ราวๆ 200 เรื่อง ที่ต้องพิจารณา

นายแสวงกล่าวว่า กรณีการสมัครไม่ตรงกลุ่ม ที่ถูกวิจารณ์ว่า คนแบบนี้ไปอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้อย่างไร สังคมอาจจะเข้าใจยังไม่ตรงมาก เพราะเวลาพูดถึงกลุ่มอาชีพ ซึ่งตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญ และคำว่ากลุ่มตามมาตรา 11 ของพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่มีกลุ่มอาชีพ แต่เป็น “กลุ่มของด้าน” ทั้ง 20 ด้าน ในแต่ละด้านจะมีอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของคนประเภทหนึ่ง มีคน 6 ประเภท ที่สามารถเป็นผู้สมัครได้ ไม่ใช่แค่อาชีพอย่างเดียว เช่น มีความรู้ในด้านนั้น / มีความเชี่ยวชาญ/ อาชีพในด้านนั้น /ประสบการณ์ด้านนั้น /ลักษณะและประโยชน์ร่วมกัน และ ทำงานหรือเคยทำงานร่วมกัน ซึ่งกฎหมายเปิดกว้างให้คนสมัครด้านใดด้านหนึ่งได้ และมีผู้รับรอง 1 คน ซึ่งกกต. ตรวจสอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม กกต. กำหนดให้ สว.ทั้ง 200 คน มารับหนังสือรับรองการรับเลือกเป็นสว. เพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งแต่วันที่ 11-12 ก.ค.นี้ ที่สำนักงานกกต.

มีรายงานว่า การประกาศรับรองผลการเลือก สว.200 คน และบัญชีสำรอง 100 คนในวันนี้ เป็นมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 โดย 2 เสียงข้างน้อย คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ ที่เห็นต่างในประเด็นข้อกฎหมายบางประเด็น และเห็นว่ายังไม่ควรประกาศรับรอง

ด้าน น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า ทันทีที่ ราชกิจจานุเบกษษเผยแพร่ ประกาศ กกต. รับรองผลการเลือก สว.ชุดใหม่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 ก็ส่งผลให้ สว.ชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งทันที โดย ไม่ต้องรอให้ สว.ชุดใหม่ ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ทางด้านสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดเปิดให้ สว.ชุดใหม่ ไปรายงานตัว รับบัตรประจำตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.ค. ที่อาคารรัฐสภา ยกเว้นวันหยุดราชการ ก่อนจะมีการออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภานัดแรก ต่อไป

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/37185.pdf
Message us