กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปูพรมให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวงว่า ภารกิจสำคัญของกทม.ในการให้ความสำคัญกับการมีภารกิจสำคัญในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร ตามเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี มีความสุข จึงได้ดำเนินนโยบายเชิงรุก Mobile Medical Unit หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครอบคลุม 50 เขต โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุก ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย

สำหรับ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ในครั้งนี้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวง และภาคเครือข่าย นำโดยอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยมุ่งที่จะดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงน้ำท่วมขัง ตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจจอประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป สุนัขและแมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้และเฝ้าระวัง โรคติดต่อในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนแว่นสายตายาวจากมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสายตาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ยังได้สนับสนุนแว่นสายตายาว จำนวน 150 อัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่น อาทิ การจำหน่ายของดีเขตสวนหลวง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง

“การใช้บริการประชาชนในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ หากสามารถเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะต้องกำหนดวันและเวลาในการลงพื้นที่ให้บริการแต่ละเขตให้ชัดเจนทุกเดือนหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนวางแผนรับบริการ ได้รับบริการครอบคลุมมากที่สุดเพื่อจะได้รับประโยชน์จากบริการมากที่สุด” ผู้ว่าฯกทม.กล่าว

อย่างไรก็ตาม กทม.โดยสำนักอนามัย จัดโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.ที่ต้องการให้มีบริการประชาชนเชิงรุก โดยจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง ที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตสวนหลวง ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

Message us