กทม.ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววันแห่งความกตัญญูและทำความดี

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ (แห่ดาวดึงส์) และพิธีห่มผ้าพระพุทธมหาโชคดี (หลวงพ่อโต) โดยมี นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ข้าราชการและบุคลากรเขตฯ ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

สำหรับ การตักบาตรเทโวโรหณะ หรือการตักบาตรเทโว จะจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน เพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 3 เดือน แล้วจึงเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมทำบุญใส่บาตรพระพุทธเจ้า และได้กระทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ วัดจำปาได้จัดพิธีตักบาตรเทโว โดยมีพระสงฆ์จำนวน 500 รูป มาบิณฑบาต เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีมาอย่างยาวนานให้ดำรงอยู่ และเนื่องในโอกาสสมโภช 200 ปี วัดจำปาจึงได้จัดพิธีห่มผ้าหลวงพ่อพุทธโชคดีในอุโบสถหลังเก่า และพระพุทธมหาโชคดีในอุโบสถหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งความสำคัญ คือ เป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพุทธมารดา ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณของเรา เป็นวันที่ทำให้เราได้ร่วมกันทำความดี ขอให้วัดจำปาและชาวชุมชนในเขตตลิ่งชันร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและเยาวชนรุ่นหลังสืบไป

Message us