กทม.สั่งเพิ่มมาตรการเข้มตรวจศูนย์เด็กเล็ก-ฝึกอบรมบุคลากรรับมือเหตุไม่คาดฝัน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำภู ว่า กรุงเทพมหานครขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ดูแลเด็ก กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่และสำนักพัฒนาสังคม เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งปกติได้มีการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ ให้เพิ่มการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามกับผู้ดูแลศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และซักซ้อมกรณีต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อแจ้งเหตุได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการพิจารณาการฝึกอบรม ทบทวนการรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรับมือในสถานการณ์การบุกทำร้ายให้กับศูนย์เด็กเล็กต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัยดังนี้ 1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทุกโรงเรียน 2. มีเวลาเปิด-ปิดโรงเรียนในทุกวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจตราบุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก และจะห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกในโรงเรียนในช่วงมีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด 3. โรงเรียนซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตในปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ/เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียนในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและเวลาหลังเลิกเรียน

4. โรงเรียนจะมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ในทุกโรงเรียน สำหรับกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน 5. โรงเรียนจะมีระบบการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ สถานีตำรวจในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานทหาร ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และ 6. สำนักการศึกษาได้ประชุมเน้นย้ำกับผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง การให้การดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Message us