กทม.เปิดสวน 15 นาทีเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ชุมชนการเคหะธนบุรี

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย เปิดสวน 15 นาที (Pocket Park) บริเวณชุมชนการเคหะธนบุรี โครงการ 1 ส่วน 4 เยี่ยมชมสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ และตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยท่าน้ำในสวนสาธารณะ

นายจักรพันธ์ กล่าวว่า สวน 15 นาที เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง การจะปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน อีกทั้งความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกภาคส่วน ซึ่งสวนแห่งนี้สามารถจัดทำจนสำเร็จได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน แต่สิ่งสำคัญคือการบำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า หากทางชุมชนช่วยกันดูแลร่วมกับสำนักงานเขต ความร่มรื่นสวยงามก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นไปตามความตั้งใจของชุมชนและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สวน 15 นาที (Pocket Park) บริเวณชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4 เป็นที่ดินสาธารณะ พื้นที่ 1 งาน 50 ตารางวา ด้านหน้ากว้าง 16 เมตร ลึก 40 เมตร เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4 และสำนักงานเขตบางขุนเทียน ในการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นกำแพงกรองฝุ่น โดยจัดทำสวน 15 นาที ในรูปแบบสวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ โดยดำเนินการรักษาต้นไม้ยืนต้นเดิมไว้ ปรับปรุงเพิ่มเติมไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับที่จะคงสภาพเดิมไว้พร้อมปลูกไม้พุ่มที่มีความแข็งแรง กิ่งก้านเหนียวไม่หักง่าย หรือมีใบละเอียด เช่น ไทรเกาหลี เข็ม หมากเหลือง จั๋ง ยี่โถ จัดทำทางเดินโดยรอบและภายในสวน โดยใช้กากยางปูและเทแอสฟัลต์ จัดหาม้านั่งสนามภายในบริเวณสวน เพิ่มไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยประสานชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ขอสนับสนุนไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากภาคเอกชน เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในสวน ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมพิธีเปิดสวน 15 นาที (Pocket Park) พร้อมทั้งปลูกต้นแก้วมุกดาภายในสวนดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน และชาวชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4

สำหรับ สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ขนาดพื้นที่ 37 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์ อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการ Green Bangkok 2030 เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศป่าชายเลน มีพื้นที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน อาทิ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ลานแอโรบิค ทางเดิน-วิ่ง ระยะทาง 910 เมตร ทางจักรยาน ระยะทาง 1,130 เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 246 เมตร มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบสวน พร้อมด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ชายฝั่งทะเลหลากหลายชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนไม้ทนน้ำเค็ม กำแพงส่องนก โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00-21.00 น. นอกจากนี้ยังมีสวนสำหรับสุนัข (Dog Park) พื้นที่ 3 ไร่ ประกอบด้วย ทางเดิน-วิ่งสำหรับสุนัข ระยะทาง 239 เมตร พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ปล่อยสายจูง และโยนคาบสิ่งของ พื้นที่บริการให้น้ำสุนัข โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลและคัดกรองสุนัขด้วย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ หากชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาให้บริการ

จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าน้ำภายในสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ ซึ่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมท่าน้ำสำหรับรองรับประชาชนที่มาลอยกระทงภายในสวนดังกล่าว ซึ่งเป็น 1 ในสวนสาธารณะ 33 แห่ง ที่กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนเข้ามาลอยกระทง โดยเขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัย จัดเตรียมอุปกณ์สำหรับช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง เรือ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจำกัดจำนวนคนบริเวณท่าน้ำ ซึ่งรับน้ำหนักได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณท่าน้ำ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงภายในสระน้ำ คัดแยกกระทงเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กระทงจากโฟม กระทงจากอาหารปลา โดยจัดเก็บและตรวจนับกระทงพร้อมรายงานภายในเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย มันสำปะหลัง ขนมปัง หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงการปล่อยโคมลอย ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสวนสาธารณะ

กรุงเทพมหานครเปิดสวนสาธารณะ 33 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ได้แก่ 1.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 2.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 3.สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร 4.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 5.สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 6.สวนสราญรมย์ เขตพระนคร 7.สวนรมณีนาถ เขตพระนคร 8.สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร 9.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ 10.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 11.สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม 12.สวนหนองจอก เขตหนองจอก 13.สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก 14.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 15.สวนเบญจกิตติ เขตคลองเตย 16.สวนบึงกระเทียม เขตมีนบุรี 17.สวนพระยาภิรมย์ เขตมีนบุรี 18.สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา 19.สวนสิริภิรมย์ เขตคลองสามวา 20.สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม

21.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 22.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน 23.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง 24.สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร เขตประเวศ 25.สวนวนธรรม เขตประเวศ 26.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 27.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 28.สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว 29.สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย 30.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย 31.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตสาทร 32.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค และ 33.สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ เขตบางขุนเทียน

Message us