กรมศิลปากรเผยพิษน้ำท่วมจมโบราณสถานอยุธยาแล้ว 83 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม กรมศิลปากร เปิดเผยข้อมูล น้ำท่วมในปี 2565 พบว่า น้ำได้ท่วมโบราณสถาน ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา  ไป 83 แห่ง แต่ในส่วนของโบราณสถานในเขตเกาะเมืองอยุธยาทุกแห่งไม่ถูกน้ำท่วม และโบราณสถานสำคัญชื่อดัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็ยังไม่ถูกน้ำท่วมเช่นกัน โดยประชาชนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวตรงโบราณสถานในเกาะเมืองอยุธยา และโบราณสถานที่ดังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ได้ตามปกติ

นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า มีโบราณสถานถูกท่วมไป 83 แห่งทั้งหมดอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำ โดยเกือบทั้งหมดเป็นโบราณสถาน ที่ได้รับการบูรณะเสริมความมั่นคงไว้แล้ว ถึงแม้ถูกน้ำท่วมแช่ขัง ก็จะไม่กระทบต่อโครงสร้าง และความมั่นคงของโบราณสถาน โดยอาจจะมีความเสียหายบ้าง เรื่องการชำรุดของวัสดุ เช่น อิฐผุกร่อน ซึ่งสามารถบูรณะได้ ส่วนโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ป้องกันอย่างดี ขณะนี้น้ำยังไม่ท่วม ส่วนในภาพรวมของโบราณสถานที่ถูกน้ำท่วม 83 แห่งนั้น ภายหลังจากที่น้ำแห้งลง กรมศิลปากรจะเร่ง   สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการบูรณะต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุนทร พงษ์เผ่า    

Message us