กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 20 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ครบรอบ 20 ปี โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงของ สคร. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ธนาคารได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. แทนการมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมีนางขวัญใจ ศักดามินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธอส. เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร SME Bank ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

Message us