“กรุงศรี”เปิดให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านคิวอาร์โค้ดใน สปป.ลาว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน เปิดให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR (Cross-border QR Payment) ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้ผู้เดินทางระหว่างไทยและสปป.ลาวสามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ง่าย ๆ โดยนักท่องเที่ยวไทยสามารถใช้ KMA krungsri app สแกน QR ที่ร้านค้าใน สปป.ลาว ที่มีตราสัญลักษณ์ Lao QR เช่นเดียวกันผู้ประกอบการร้านค้าที่ใช้บริการ
กรุงศรี Biz มั่งมี สำหรับร้านค้านิติบุคคล หรือกรุงศรี มั่งมี ช้อปสำหรับร้านค้าบุคคลธรรมดา สามารถรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวลาวได้แบบทันทีง่ายๆ ทั้งสะดวก และปลอดภัย

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน (2567-2569) ในการเสริมความแข็งแกร่งให้เครือข่ายอย่างครอบคลุมทั่วทั้งอาเซียน ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของภูมิภาค ที่มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันการเงินที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าให้ใช้ชีวิตง่ายได้ทุกวัน รวมทั้งสอดรับกับโครงการความร่วมมือในการเชื่อมโยงการชำระเงินในภูมิภาค (ASEAN Payment Connectivity Initiative) ริเริ่มโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเริ่มใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

น.ส.นิลวรรณ จีระบุญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นอีกครั้งที่กรุงศรีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือการงานและธุรกิจ และล่าสุดกับการขยายบริการสู่ สปป.ลาว ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เดินทางระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสามารถใช้โมบาย แอปพลิเคชันสแกนเพื่อชำระได้ทันที และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

ทั้งนี้ มีบริการสแกนชำระเงินผ่าน QR ระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในนวัตกรรมโซลูชันทางการเงินของกรุงศรี เพื่อยกระดับประสบการณ์การชำระเงินให้มีความทันสมัยและสอดรับกับภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกที่เปลี่ยนผ่านสู่การเงินดิจิทัล โดยการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างไทยและ สปป.ลาว เป็นการต่อยอดจากเดิม ซึ่งกรุงศรีได้เปิดให้บริการแล้วใน 6 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฮ่องกง

“ปัจจุบันการชำระเงินผ่านการสแกน QR ในอาเซียน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจ ทำให้การทำธุรกรรมข้ามแดนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในด้านอำนาจการต่อรองและความสามารถทางการแข่งขันยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งกรุงศรีตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินแบบดิจิทัลอย่างการชำระเงินด้วยการสแกน QR ผ่าน KMA krungsri app เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาค ที่เป็นไปตามแนวนโยบายการขยายธุรกิจของธนาคารเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนผ่านเครือข่ายด้านการเงินที่มีความแข็งแกร่งและเข้าใจตลาดในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างดี กรุงศรียังคงก้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันการเงินแห่งภูมิภาคที่เชื่อมโยงทุกความต้องการของลูกค้าและได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มภาคภูมิ” น.ส.นิลวรรณ กล่าว

Message us