กรุงศรี เร่งช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มลูกค้าบุคคล ครอบคลุมทั้งลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย และลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว”

ทั้งนี้ มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือลูกค้า ประกอบด้วย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล

• พักชำระเงินต้น สูงสุดนาน 6 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย

• พักชำระเงินต้น สูงสุดนาน 6 เดือน
• ลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 85% และผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน

สำหรับลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อคนมีรถ

• พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุดนาน 3 เดือน
• ลดค่างวดและขยายเวลาการผ่อนชำระ*

นอกจากนี้ ลูกค้าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจกรุงศรีที่ถือครองกรมธรรม์ ดังต่อไปนี้ 1) ประกันอัคคีภัยสินเชื่อสำหรับบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจ 2) ประกันกรุงศรี โฮม พร้อม 3) ประกันทรัพย์สิน อุ่นใจ สามารถติดต่อแจ้งเคลมค่าสินไหมประกันภัยทรัพย์สินกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่สายด่วน AAGI 1292 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ธนาคารกรุงศรีจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบและพร้อมที่จะพิจารณาและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป” นายพงษ์อนันต์กล่าวทิ้งทาย

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2565 ที่ www.krungsri.com หรือ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

Message us