“กรุงไทย” หนุน ESG จัดแคมเปญ Home For Cash

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นในทุกวัน เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ Home For Cash รักษ์โลก เพื่อซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย สนับสนุนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

สินเชื่อ Home For Cash รักษ์โลก ให้สิทธิสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารเท่านั้น โดยยื่นขอสินเชื่อภายใต้หลักประกันเดิม ส่วนลูกค้ารายใหม่ สามารถยื่นขอสินเชื่อ Home For Cash รักษ์โลก พร้อมกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารได้ โดยเปิดกว้างสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น การติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) การติดตั้งเครื่องชาร์จ (EV Charger) สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์

ภายใต้แคมเปญนี้ ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ปีแรก 1.99% ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีตลอดอายุสัญญา วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียม 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าธรรมเนียมประเมินราคา และค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ในช่วงที่ค่าครองชีพปรับเพิ่มขึ้น ตามพันธกิจ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” สำหรับลูกค้าที่สนใจ ติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

Message us