“ก้าวไกล”ปลุกหนุนพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าหยุดผูกขาดเหล้าเบียร์เข้าสภา 2 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่28ต.ค.2565 พรรคก้าวไกล ได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนผ่านทางโซเชียลเพื่อให้ร่วมส่งเสียงให้ถึง ส.ส.ทุกคนที่ต้องยกมือโหวตในสภา ว่าเราต้องการหยุดผูกขาดเหล้าเบียร์ ในการประชุมสภาวันที่ 2พ.ย.นี้ซึ่งจะมีการประชุมในวาระที่2และ3

“เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สนับสนุน พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า ด้วยการช่วยกันคิดชื่อ โลโก้ แบรนด์เครื่องดื่มของคุณเอง โชว์ความคิดสร้างสรรค์ โชว์พลังคนเบื่อเหล้าเบียร์ทุนผูกขาด”พรรคก้าวไกล ระบุ

นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ให้ติด hashtag #สุราก้าวหน้า และ #หยุดผูกขาดเหล้าเบียร์ อีกด้วย

ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎร มีมติ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 138 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง และได้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวน 25 คน และจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองและสาม ในวันที่2พ.ย.นี้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า คือการกำหนดให้ผู้ที่ผลิตสุราเพื่อการบริโภคไม่ต้องขอใบอนุญาตและไม่มีความผิดไม่กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติการขอใบอนุญาต เช่น ทุนขั้นต่ำในการจด เปิดทางผู้ประกอบการรายย่อย ไม่กำหนดหลักเกณฑ์กำลังการผลิต กำลังแรงม้า ฯลฯ เปิดทางผู้ประกอบการรายย่อย

Message us