คณะกองพระราชภารกิจในพระองค์ 904 สำรวจพื้นที่จ.ปัตตานีเตรียมการรับเสด็จฯอย่างสมพระเกียรติ

พล.อ.ท.ภักดี แสง- ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พร้อมคณะคณะสำนักงานราชภารกิจในพระองค์ 904 ได้ลงสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดปัตตานีในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที

ทั้งนี้ เริ่มจากบริเวณสนาม ฮ.ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จุดที่สองที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี จุดที่สามบริเวณพื้นที่พระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จุดที่สี่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโล่ และเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อีกทั้งยังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมและการประสานงานในการรับเสด็จฯ ของคณะทำงานทั้งการจัดสถานที่การเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, การถวายความปลอดภัยและจราจร, การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน, การจัดระเบียบมวลชน และครัวพระราชทาน เป็นต้น

Message us