ครม.อนุมัติงบกว่า 7 พันล้านเติมสภาพคล่องงผู้ประกอบการ SMEs

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 7,125 ล้านบาท สนับสนุนศักยภาพด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการสินเชื่อ ignite Thailand อีก 1,150 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ portfolio guarantee scheme ระยะที่ 11 และ อนุมัติวงเงินงบประมาณ 7,125 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสนับสนุนศักยภาพด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และเห็นชอบโครงการสินเชื่อ ignite Thailand  โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณรวม 1,150 ล้านบาท จากงบประมาณประจำปี 2567 ผ่านธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระบบสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอจึงขอให้ขยายรวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีคุณสมบัติชัดเจนเช่นวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตรที่เป็นนิติบุคคล

Message us