ครม. อนุมัติ 302.5 ล้านบาท ลดราคาแก๊สหุงต้ม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (18 ตุลาคม 2565) มีมติอนุมัติงบฯ ปี 66 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 302.5 ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาท/คน/3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 5.5 ล้านราย

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้กับร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

Message us