ครู-นร.บ้านน้ำโจนเฮลั่นแล้งนี้ไม่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกอบจ.พิษณุโลก และ นายอนุพันธุ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านน้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามคำร้องขอของ นายปราโมทย์ เมืองเปรม นายกบต.คันโช้ง และนายมนตรี ถิรชญานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันโช้ง เนื่องจากพบว่าบ่อบาดาลเดิมของทางโรงเรียนบ้านน้ำโจน มีขนาดเพียง 4 นิ้ว ความลึกประมาณ 40 เมตร ได้ขุดเจาะมาเป็นระยะเวลานานแล้วทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับให้ครูและนักเรียน จำนวน 162 คน ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงได้ร้องขอให้กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครูและนักเรียน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน พบน้ำที่ระดับความลึก 90 เมตร ได้ปริมาตรน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง ซึ่งถือว่ามีปริมาณเพียงพอสำหรับให้ครู นักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงใช้เพาะปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 15 ไร่ เพื่อเป็นรายได้ให้กับโรงเรียนและให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภคอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : นายชินวัฒน์ สิงหะ ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลก

Message us