คาดมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย 6.9 แสนล้านบาทในปี 2567

นายกฯ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตต่อเนื่อง คาดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาทในปี 2567

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีอัตราการเติบโตอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2567 มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เปิดเผยผลสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ประจำปี 2564 ที่จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กับ สถาบันไอเอ็มซี ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของข้อมูลรายได้และการจ้างงาน พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 25 จากปี 2563 มูลค่ารวม 8.98 แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณารวมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ พบว่ามีการขยายตัวร้อยละ 14.33 หรือมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.58 ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงที่สุด มีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 37 ด้วยมูลค่า 3.46 แสนล้านบาท

การเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการทำงานจากระยะไกล (Work from home) ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันไอเอ็มซี ยังได้คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมที่จะเติบโตมากที่สุดในช่วง 3 ปีจากนี้ (ปี 2565-2567) คือ บริการดิจิทัลและ Big Data อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ตามลำดับ โดยจะทำให้อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกพื้นที่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย มูลค่าอุตสาหกรรมจะสูงขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาทในปี 2567

“รัฐบาลประเมิน และเตรียมการวางแผน กำหนดนโยบายให้รองรับ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลที่กำลังเติบโตทั้งในไทย และในกระแสโลก โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงช่องทาง และโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระยะยาว พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ยั่งยืน สมดุล แต่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม” นายอนุชา ฯ กล่าว

Message us