งวดหน้าขายสลากดิจิทัล 14 ล้านฉบับ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอป “เป๋าตัง” งวด 16 ต.ค. 2565 จำนวนสลากทั้งหมด 13,964,500 ใบ ขายหมดแล้วใบสุดท้ายขายไปเมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 14:21:12 น. รวมเวลา 11 วัน 9 ชั่วโมง จำนวนผู้ซื้อ 1,737,273 ราย

“การขายสลากดิจิทัลระยะเวลาเหมาะสม ไม่อืด เป็นไปตามเป้าหมาย” นายลวรณ กล่าว

สำหรับการจำหน่ายสลากดิจัทัลผ่านแอปเป๋าตัง งวดหน้าวันที่ 1 พ.ย. 2565 จะเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลอีก 1 ล้านฉบับ จากงวด 16 ต.ค. 2565 มีสลากดิจิทัล ทำให้มีสลากดิจิทัลจำหน่ายทั้งหมดกว่า 14 ล้านฉบับ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายบนแอป เป๋าตัง วันที่ 17 ต.ค. 2565

นายลวรณ กล่าวว่า การเพิ่มสลากดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามกรอบคณะกรรมการสลากเห็นชอบให้เพิ่มสลากดิจิทัลงวดละ ไม่เกิน 2 ล้านฉบับ และจำนวนสูงสูดที่จะเพิ่มไม่เกิน 20 ล้านฉบับ ภายในสิ้นปี 2565

Message us