จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทวาประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจดีย์ขาว โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดังกล่าว

จากนั้น มีการประกอบพิธีขอขมาลำน้ำปิง บริเวณท่าน้ำวัดศรีโขง ที่บริเวณท่าน้ำวัดศรีโขง ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งแม่น้ำปิงเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่มากว่า 700 ปี โดยเป็นการขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลทุกๆปีในช่วงนี้ 

สำหรับ กิจกรรมต่างๆของประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ที่จัดขึ้นปีนี้ระหว่าง 7-9 พ.ย.ซึ่งเริ่มเป็นทางการในวันนี้ 

Message us