จี้นายกฯตรึงดีเซล 30 บาท/ลิตร 10 วันไม่เห็นผลขู่ยกระดับชุมนุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล กลุ่มภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำมันแพง (คปนพ.) นำโดย นายกฤษณ์ สุริยผล เลขา คปนพ. และ สมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประมาณ 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้รัฐบาลตรีงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร โดยมี นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ได้เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มสมาพันธ์ดังกล่าว ก่อนนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

นายกฤษณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน) ได้ประกาศปรับราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจากที่ผ่านมาตรึงน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ปรับสูงขึ้นเกือบ 33 บาทต่อลิตร และดาดว่า จะปรับเพิ่มขึ้นสูง อีก 35 บาทต่อลิตร ได้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำมัน และประชาชนเป็นจำนวนมาก น้ำมันคือ ตันทุนของทุกภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา และภาค การขนส่ง ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาน้ำมัน และได้ส่งผลกระทบรุนแรงมากทำให้สินค้า และค่าขนส่งราคาแพง

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายภาคประชาชนฯ เห็นว่า การขึ้นราคาน้ำมันเป็นการช้ำเติมในภาวะวิกฤติเศรฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจากพิษภัยโรคร้ายโดวิด และเกิดภาวะสงครามจากต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และก่อนดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้พูดตอนหาเสียง ถ้าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล จะปรับโครงสร้างพลังงานให้ น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้าราคาถูก ลดลงทันที ที่เป็นนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ทาง เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคา น้ำมันแพงได้สรุปเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 5 ข้อดังนี้
1.ตรึงน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 1 ปี
2.ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิต ที่ซ้ำช้อนเกี่ยวข้องกับน้ำมัน
3.ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน
4.ให้ประกาศการขึ้นลงน้ำมันเป็นรายเดือน
และ 5. ยกเลิกเก็บค่าการตลาดและน้ำมันสูตรผสม

“ผมขอให้รัฐบาลได้บทวนพิจารณาให้ตรึงน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตรตามข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวข้างต้น 5 ข้อ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมัน จึงมีข้อเสนอกับทางรัฐบาลในเรื่องของราคาน้ำทัน ที่เรารเรียกร้องให้อยู่ในราคา 30 บาทต่อลิตร อย่างน้อยก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้รถทัวร์ ที่รับนักท่องเที่ยว ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และทำให้ผู้ประกอบการ สามารถที่จะผ่อนรถต่อไปในปัจจุบันนี้มีหลายคน ไม่มีกำลังที่จะผ่อนรถต่อแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลปรับโครงสร้างน้ำมันทั้งระบบ ซึ่งสิ่งที่รมว.พลังงานได้พูดออกมานั้น เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ทางรัฐบาล น่าที่จะให้กับทาง รมว.พลังงานำเนินการ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไม่มีการสนับสนุน จากทางรัฐบาลเลย”นายกฤษณ์

นายกฤษณ์ กล่าวว่า การมายื่นหนังสือในวันนี้เป็นฉบับที่ 4 แล้วจะเป็นฉบับสุดท้าย ขอให้รัฐบาบพิจารณาภายใน 10 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วทางสมาพันธ์ทั่วประเทศ ก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป

Message us