‘ชลน่าน’แจงฝ่ายค้านยังไม่ยื่นยุบพรรคการเมืองใด

เมื่อวันที่18ต.ค.2565 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าตามที่มีข่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยุบ พรรคภูมิใจไทย กรณีเสนอนโยบายกัญชา นั้น ข้อเท็จจริงที่ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ ยังไม่มีการยื่นยุบพรรคการเมืองใดๆ เป็นเพียงขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นจากคณะทำงานของผู้อภิปรายในเรื่องนั้นๆ ได้ยกร่างขึ้นมา เพื่อนำมาเสนอต่อ คณะกรรมการกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองว่ามีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่ยื่นฟ้องร้องได้หรือไม่

สำหรับกรณีประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องกัญชา คณะทำงานของผู้อภิปรายเบื้องต้นได้เสนอให้ดำเนินการตามกฎหมาย 2 เรื่อง คือ 1.ยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว กรณีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภทยาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้กัญชาถูกปลดล็อคจากยาเสพติด ทำให้เข้าใจว่าเป็นกัญชาเสรี มีการนำไปใช้เพื่อสันทนาการอย่างแพร่หลาย

2.เสนอยื่นคำร้อง เพื่อยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง ในการออกนโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่เป็นไปตามวิถีแห่งรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นว่าให้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาว่า มีความเหมาะสมมีหลักฐานเพียงพอถึงขั้นร้องยุบพรรคได้หรือไม่

ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนยื่นให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณายังไม่มีการยื่นยุบพรรคแต่ประการใด ในเรื่องนี้เชื่อว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน คงพิจารณาด้วยความรอบคอบ รอบด้าน ถ้าพบว่าพยายานหลักฐานไม่เพียงพอ ไม่สมเหตุผล คงมีมติให้ยุติเรื่องและไม่ส่งฟ้องยุบพรรค

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการยุบพรรคการเมือง ทางพรรคเพื่อไทย ได้มีจุดยืนชัดเจน ว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่มีกฎหมายพรรคการเมือง ม.92 บัญญัติให้มีการยุบพรรคการเมืองได้อย่างง่ายดาย เป็นการทำลายพรรคการเมือง ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ม.45 ให้มีการยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุผลเดียว คือมีการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น แต่เสียดายรัฐสภาตีตก ไม่รับหลักการ ไม่ผ่านความเห็นชอบ

Message us