ชวนร่วมทำบุญกับกาชาดเพื่อส่งต่อบุญไปช่วยเหลือชาวนราธิวาส

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่หอประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานรับมอบเงินและสิ่งของบริจาค ในกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ประจำปี 2567 โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบฯ โดยมี ยอดการบริจาคเงินล่าสุด จำนวน 91,500 บาท

สำหรับ กิจกรรมวันรวมน้ำใจ ครั้งที่ 2 จะจัดในวันที่ 23 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยรับบริจาคเงินสด และสิ่งของจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนราธิวาส ตากใบ ยี่งอ บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร ระแงะ จะแนะ และเจาะไอร้อง

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การออกร้านของนาวากาชาด การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงของศิลปินชื่อดัง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งต่อบุญ ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

ข่าว/ภาพ : แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนราธิวาส


Message us