ชวนเยาวชนสาน”ชะลอม”ไม้ไผ่สัญลักษณ์การประชุมเอเปคปลูกฝังความภาคภูมิใจ

 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี APEC 2022 เพื่อให้น้องๆ ยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจ ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (APEC 2022) โดยได้นำเยาวชนเครือข่ายพัฒนาเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร ไปทำกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ซึ่งเป็นศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก ในตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานจักสานชะลอม ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาจัดทำเป็นอุปกรณ์ใส่สิ่งของ และมีบทบาทสำคัญในการการค้าของไทย ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของการประชุมเอเปค โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจถึง ตราสัญลักษณ์ APEC กับกลุ่มเยาวชน ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยและตัวตนของเอเปค

ทั้งนี้ เนื่องจาก “ชะลอม” สื่อถึงหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคในปี 2565 คือ OPEN: ชะลอมมีลักษณะปลายเปิดไว้ใช้ใส่สิ่งของต่าง ๆ จึงเสมือนว่าเป็นการสื่อการค้าลงทุนที่เปิดกว้าง CONNECT: เพราะชะลอมมีไว้ใส่สิ่งของเพื่อขนส่ง จึงเปรียบได้กับความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค และBALANCE: ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติ จึงถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นวาระสำคัญของไทยและกำลังผลักดันในเวทีเอเปค 2565 นี้ด้วย

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ที่สำคัญคือ “ไผ่” เป็นพืชสารพัดประโยชน์ใช้ได้ทุกส่วน ตั้งแต่เหง้า กอ หน่อ ใบ กาบ เมล็ด กิ่ง แขนง และลำต้น ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งก่อสร้างที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เยื่อกระดาษ กระทั่ง ยาและ เวชสำอาง สามารรถนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ได้อย่างดี

“ถือเป็นจุดเริ่มต้น สร้างการรับรู้ให้กับน้องๆเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อการประชุมเอเปค 2022 จากเพื่อนถึงเพื่อนเยาวชนด้วยกัน ไปสู่สถาบันครอบครัว และชุมชน เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะส่งผลดีในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศชาติในหลายมิติ”รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว


Message us