ชักธงเขียวหน้าบ้าน”ผู้ป่วยติดเตียง-พิการ-ผู้สูงอายุ”พื้นที่เตรียมอพยพเสี่ยงภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดวันในพื้นที่เกือบทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสง ดำเนินการจัดทำธงสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ นำไปติดที่หน้าบ้านของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บ้านใต้โตน หมู่ที่ 2 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จำนวน 9 ราย เพื่อความสะดวกในการช่วยเหลืออพยพได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องในพื้นที่ อ.พระแสง จังหวัดรวม 7 ตำบล รวม 189 ผืน (หลัง)

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการและกำชับให้ทุกจังหวัดเดินหน้าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ คาดว่า จะมีฝนตกมากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือตั้งแต่ขั้นการเตรียมพื้นที่รับน้ำ การแจ้งเตือน และการช่วยเหลืออพยพประชาชนโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ได้ติดธงสัญญลักษณ์ไว้ที่หน้าบ้าน เมื่อเกิดเหตุจะทราบได้ว่าอยู่หลังไหนและเคลื่อนย้ายได้ทันทีให้ทุกคนมีความปลอดภัย

Message us