ชาวตากใบร่วมทำบุญละหมาดฮายัตและดุอาร์รำลึกครบรอบ 18 ปี เหตุการณ์สลายชุมนุม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่โรงเรียนตาดีกาอิฮซัน บ้านจาเราะ หมู่ที่ 1 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานงานในพิธีรำลึกและทำบุญละหมาดฮายัตอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบ โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พี่น้องชาวอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ในการนี้ญาติผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนร่วมจัดงานรำลึกครบรอบ 18 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมตากใบ ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ภายในงานมีพิธีทำบุญจัดเลี้ยงอาหาร และร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัต เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนที่เต็มไปด้วยกำลังใจที่ทุกฝ่ายส่งมอบให้กัน นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่โดยทุกฝ่ายได้นำเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหา และหันมาร่วมมือเดินหน้าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดในพื้นที่

พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว เปิดเผยว่า การมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต พร้อมทั้ง พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบ ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่ทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ต้องนำมาไตร่ตรอง ทบทวนและนำไปประยุกต์ปฏิบัติให้อยู่ภายใต้ศาสนา มีเหตุและผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยึดมั่นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน โดยปฎิบัติตามนโยบายของ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะเน้นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความสุข สร้างสันติสุข เพื่อต้องการให้น้องประชาชนทุกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องเคารพกฎหมาย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำแต่สิ่งที่ดีงาม ร่วมกันเป็นศาสนิกที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง พร้อมเป็นที่พึ่งให้พี่น้องประชาชนในทุกโอกาส

ข่าว/ภาพ : แวดาโอ๊ะ​ หะไร​

Message us