ชาวปากน้ำพร้อมใจห่มผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และ ฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยมี ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ (ทางบก) พร้อมทั้งขบวนรถบุปผชาติอัญเชิญผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ขบวนริ้วธง วงดุริยางค์ ขบวนรถบุปผชาติจากหน่วยงานต่างๆ เคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำผ้าแดง จากรถบุปผชาติ เพื่อลงเรือ จัดรูปขบวนแห่ทางเรือ

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีได้ร่วมกันจับผ้าแดง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน ร่วมกันจับผ้าแดง เพี่อวนทักษิณาวรรต (เวียนขวา) รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ 3 รอบ และได้นำผ้าแดงส่งให้คนใน ตระกูลรุ่งแจ้ง เพื่อนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม 2565

สำหรับ พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชาวสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากแต่เดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ พระสมุทรเจดีย์องค์เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุทรเจดีย์ ทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะได้แลเห็นพระสมุทรเจดีย์ จึงโปรดฯให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางที่กรุงศรีอยุธยา แล้วโปรดฯให้กรมหมื่นราชสีหวิกรม เป็นนายช่างจัดการก่อสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิม

นอกจากนี้ ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรม มหาราชวัง แห่มาทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการ สมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ จนเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยภายในงานจะมีการออกร้านกาชาดของเหล่าชาดจังหวัดสมุทรปราการ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ ให้ประชาชนชมฟรีทุกคืนเป็นเวลา 12วัน 12 คืน

Message us