ชาวพุทธพร้อมใจทำบุญตักบาตรเทโววันออกพรรษาอิ่มบุญกันทั่วไทย

เมื่อเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นช่วงวันออกพรรษา ในแต่ละจังหวัดจะจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระครูรัตนเสนาภิมุข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้นำพระภิกษุ ภายในวัดเดินบิณฑบาตรับข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีขบวนนางรำ ต่อด้วยรถพระพุทธรูปปางค์เปิดโลก นำขบวนพระภิกษุสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชน ต่างพาครอบครัว มาใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กันจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันออกพรรษา

ขณะที่ วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัด เพื่อเป็นสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ก็จัดประชาชนมาร่วมทำบุญจำนวนมากเช่นกัน แต่น่าที่สนใจของผู้ที่มาทำบุญ วัดหลายแห่ง จัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ แบบเรียบง่ายมีการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโควิดอีกด้วย 

Message us