ชาวมุสลิมนราธิวาสร่วมระลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดานบีมูฮำหมัด

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นราธิวาส ตลอดจนชาวมุสลิมในพื้นที่นราธิวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเมาลิด “I Love Nabi MUHAMMADSallallahu Alaihi Wasallam” ประจำปี ฮ.ศ. 1444 จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางอบจ.นราธิวาส

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมงานเมาลิด “I Love Nabi MUHAMMADSallallahu Alaihi Wasallam” ประจำปี ฮ.ศ. 1444 จัดขึ้นโดยสถาบันศึกษาปอเนาะดรุสซอลีฮืน ร่วมกับชมรมกลุ่มรถคลาสสิคนราธิวาส และกลุ่มคนรักนบี(I Love Nobi) และภาคีเครือข่าย 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทางผู้จัดตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมระลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดานบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) โดยก่อนเริ่มกิจกรรม มีการเชิญชวนด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์รอบเมืองนราธิวาส จากนั้นมีการบรรยายธรรมศาสนาเล่าชีวประวัติของศาสดานบีมูฮำหมัด (ซ.ล.)

สำหรับ กิจกรรม งานเมาลิด “I Love Nabi MUHAMMAD Sallallahu Alaihi Wasallam” ประจำปีฮ.ศ. 1444/พ.ศ.2565 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวมุสลิมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และถือเป็นการแสดงออกในการร่วมระลึกท่านศาสดานบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ของชาวมุสลิม โดยงานมีการดูแลความระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ทางเข้างาน รวมถึงมีร้านค้ามาออกบูทเพื่อสร้างสีสันในการจัดงานด้วย

ภาพ/ข่าว : แวดสโอ๊ะ​ หะไร​

Message us