ช่วยลูกค้าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี และสองผู้บริหารหลักที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ และนายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้กับลูกค้า เปลี่ยนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในรูปแบบเดิม มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว เพื่อดูแลลูกค้าธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์และเติบโตได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ การบริหารงานของทีเอ็มบีธนชาต เน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนให้กับทีมงานในทุกระดับ โดยชู 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1.ttb way of work – Make REAL Change การทำงานของทีมงานทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าของเราทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

2.การบริหารงานด้วยความเข้าใจองค์ประกอบทุกภาคส่วน

· การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมงานมีความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับความชำนาญของธนาคารด้วย

· การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ของธนาคารเพื่อให้เรามีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

· การมองสภาวะเศรษฐกิจและภาวะการตลาดอย่างเข้าใจ พร้อมปรับเปลี่ยน
· การให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างความสามารถในการทำกำไร และการป้องกันความเสี่ยง โดยมองการเติบโตของรายได้ในเชิง Risk-adjusted Return

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ดิจิทัลโซลูชัน ภายใต้แนวคิด Humanized Digital Banking ดิจิทัลที่เป็นมิตรและรู้ใจ ใช้ง่าย มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชันทางการเงิน จะมุ่งเน้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

· การสนับสนุนด้านเงินทุนที่เพียงพอทั้งในระยะสั้น และรองรับการเติบโตในระยะยาว รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับซัพพลายเออร์ หรือดีลเลอร์ ของลูกค้าธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เช่น ซัพพลายเชน ไฟแนนซิ่ง โซลูชัน

· การส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชัน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินให้ง่ายขึ้น และลดต้นทุนทางธุรกิจได้จริง เช่น บริการธนาคารออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ ttb business one และบัญชีบริหารหลายสกุลเงินอย่าง ttb multi-currency account

· การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการจ่ายเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือกลไกสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ เช่น บริการจ่ายเงินเดือนและดูแลสวัสดิการพนักงานอย่าง ttb payroll plus

4.การให้ความสำคัญกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชัน ที่สร้างการเติบโตทั้ง Ecosystem โดยธนาคารไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจของธนาคารประสบความสำเร็จ แต่เราต้องการเห็นการเติบโตและความสำเร็จนั้นส่งผ่านไปยัง ซัพพลายเชน ของลูกค้า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“นับเป็นความสำเร็จของทีเอ็มบีธนชาต และเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน กับรางวัล Best Corporate Bank Award ในปี 2022 นี้ อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจให้ความไว้วางใจ พร้อมให้คำปรึกษาและอยู่เคียงข้างสนับสนุนภาคธุรกิจไทยในทุกสถานการณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงิน ที่มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยภาคธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ตามแนวคิด Make REAL Change ของธนาคาร” นายศรัณย์ กล่าว

Message us