ตะลึง!พบรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรพ์อายุ 210 ล้านปียุคไทรแอสซิกตอนปลายที่เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ รอยเท้าของสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวน 3 รอย ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย อายุประมาณราว 210 ล้านปี บนหินในลำห้วยตาดฟ้า ใกล้หมู่บ้านดงสะคร่าน เขตรอยต่ออ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และอ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เข้าพื้นที่ เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีรายงานแจ้งผลการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวิศัลย์ กล่าววว่า ซากดึกดำบรรพ์ รอยเท้าของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จํานวน 3 รอยดังกล่าว ลักษณะรอยเท้าเป็นการเคลื่อนที่ด้วยเท้าหลังสองเท้า ไม่พบรอยเท้าหน้า มีจํานวนนิ้ว 4 นิ้ว ขนาดความยาวจากนิ้วที่สองถึงอุ้งเท้า ประมาณ 15 เซนติเมตร ลักษณะนิ้วทู่ ไม่แหลม ไม่แสดงลักษณะรอยเล็บ มีตะกอนทรายแทรกตามรอยซากดึกดําบรรพ์ ยังไม่สามารถจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ และรอยะเท้าทั้ง 3 รอย ที่พบอยู่ในลําห้วยตาดฟ้านั้นอยู่บนชั้นหินโคลนสีเทาดํา แสดงชั้น planar bedded ชั้นหนาประมาณ 10 ซม. อยู่ในหมู่หินตาดฟ้า (Tad Fa member) ของหมวดหินห้วยหินลาด ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงยุคไทรแอสซิกตอนปลาย  (Carnian-Norian) (Chonglakmani and Sattayarak, 1978) คาดว่ามีอายุประมาราว 210 ล้านปี

ทั้งนี้ จากรายงานของทีมสำรวจชี้ว่า สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่มีความน่าสนใจสูง เนื่องจากเป็นซากดึกดําบรรพ์ร่องรอยที่มีความสมบูรณ์ มีอายุในยุคไทรแอสซิกตอนปลาย จากข้อมูลที่เคยมีการ ศึกษาวิจัย อาจเป็นรอยทางเดินของไดโนเสาร์กลุ่มโปรซอโรพอด และอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียง เช่น น้ําตกตาดใหญ่ ทั้งนี้ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นายวิศัลย์ กล่าวว่า รอยเท้าที่พบล่าสุดที่น่าแปลกคือเล็บทู่ จึงไม่แน่ใจว่าเป็นไดโนเสาร์ หรือสัตว์เลื้อยคลานธรรมดา หากเป็นการพบเพียงรอยเดียวอาจจะไม่ปักใจเป็นรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรพ์ แต่ทั้งนี้มีการพบถึง 3 รอยเป็นการก้าวย่างในระยะที่เท่าๆกัน ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้า ก่อนหน้านี้เราเคยพบรอยตีนอาร์โคซอร์สัตว์เลื้อยคลายดึกดำบรรพ์มาก่อน แต่มี 4 รอยเืื้าโดยมีทั้งดื้่าหน้าและเท้าหลัง แต่รอยเ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่พบใหม่มีเพียงรอยเท้าหลังเท่านั้นและไม่มีเล็บเท้าอีด จึงทำให้มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว สุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าวภูมิภาคเพชรบูรณ์

Message us