ธปท. ไม่ขยายเวลาผ่อนคลายมาตรการ LTV

ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เหตุผลที่ ธปท. ไม่ขยายเวลาผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราวที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 มีดังต่อไปนี้

ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เหตุผลที่ ธปท. ไม่ขยายเวลาผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราวที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 มีดังต่อไปนี้

1.เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับดีขึ้นต่อเนื่องทั้งอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการจ้างงานในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทยอยปรับดีขึ้น

2.การสิ้นสุดการผ่อนคลายมาตรการ LTV ไม่เป็นอุปสรรคต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากเกือบทั้งหมดกู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่มูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งมาตรการ LTV ปัจจุบันสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทผ่อนคลายมากอยู่แล้ว (กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 แล้ว)

3.การขยายระยะเวลาการผ่อนคลายมาตรการอาจเอื้อให้เกิดการสะสมความเสี่ยงในระบบการเงินในระยะต่อไปได้ เช่น การเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์โดยผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง และส่งผลต่อระดับหนี้ครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธปท. มี วัตถุประสงค์ของการผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว (20 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.65) เพราะ

1.การระบาดของ โควิด 19 ระลอกที่ 3 (เม.ย. 64) กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมาก ฐานะการเงินของบางภาคธุรกิจและครัวเรือนยังเปราะบาง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพยุงการจ้างงานเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

2.ธปท. จึงผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว เพื่อเติมเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก โดยการเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ไม่มากนัก และ มีความสามารถรองรับการก่อหนี้เพิ่มได้

Message us