ธอส. ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายสวรรคต รัชกาลที่ 9

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานธนาคาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระภิกษุ สามเณร รวม 25 รูป จากวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง ร่วมเดินรับบิณฑบาต ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

Message us