ธ.กรุงเทพมอบเงิน 100,000 บาทสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

น.ส.พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา)  น.ส. ทรรศวรรณ จันทร์สาย เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 1 (ที่ 3 จากซ้าย) น.ส.สุนันฐินี แสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President  ผู้จัดการสาขาสุรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ น.ส.ประภาพร กีรติบัวคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President  ผู้จัดการสาขาอาคารอับดุลราฮิม(ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” จำนวน 100,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี น.ส.ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืดที่ระลึก มอบให้ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต โอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี ‘วันผู้บริจาคโลหิตโลก’ ในปี 2567 นี้ ซึ่งสภากาชาดจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “20 ปี แห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต” (20 years of celebrating giving: Thank you, blood donors! 14 June 2024) โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน “บัวหลวงจิตอาสา” ของธนาคาร ร่วมงานแจกเสื้อที่ระลึกแก่ ‘ผู้ให้’ พร้อมอำนวยความสะดวก และแนะนำขั้นตอนในการรับบริจาคโลหิตให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

Message us