ธ.กรุงเทพรับมอบเกียรติบัตรยกย่อง”องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ”

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มอบรางวัลเชิดชูองค์กรต้นแบบให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” โดยมี นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และนายสุชาติ สุชมงคลกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assitant Vice President บริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้แทนธนาคารกรุงเทพ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้เสนอชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ในครั้งนี้ เนื่องด้วย ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ได้สนับสนุนการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการทางสายตามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘การพัฒนาความรู้ในการทำธุรกรรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และคนตาบอดทั่วไป’ ในปี 2562 , โครงการ ‘Fin Lit for the Blind’ ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย จัดทำคู่มือธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้พิการทางสายตา ในปี 2564 และ โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้พิการทางสายตาที่ใช้บริการของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ‘เกษียณมีสุข’

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งความมุ่งมั่นของธนาคารในการให้ความรู้ทางการเงินแก่คนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังให้ความสำคัญกับความต้องการและเสียงสะท้อนของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยผู้พิการทางสายตาได้ร่วมทดสอบการใช้งาน ‘โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ’ เพื่อพัฒนาและปรับอินเทอร์เฟสให้เหมาะสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

Message us