นอภ.สันกำแพงเข้มสั่งเก็บป้ายผิดกม.ได้นับพันติดหราเต็มสองข้างทาง

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามนโยบาย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกาล จึงได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส. ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 50 คน ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณาข้างทางที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และรุกล้ำที่สาธารณะ ตามเสาไฟฟ้า ต้นไม้ ริมถนนจำนวนเกือบหนึ่งพันป้า

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บกวาดถนนในจุดที่ยังมีความสกปรก ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาดสวยงามของถนนสองข้างทางบนถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง – เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ถนนสายเก่า) และถนนสายข้างเคียงเพื่อพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกเทศกาลเที่ยวได้ทั้งปี ภายใต้โครงการ ​”ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายอำเภอสันกำแพง กล่าวย้ำว่า ได้ขอความร่วมมือ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ที่นำป้ายมาตั้งไว้ริมถนน ช่วยขยับป้ายไปตั้งในบริเวณร้านค้า ไม่กีดขวางทางจราจร หรือรุกล้ำที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และเกิดความสวยงาม ประทับใจนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพง โดยป้ายที่เก็บมาได้นำมาไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ผู้ประกอบการสามารถมาติดต่อรับคืนได้ในวันเวลาราชการ

Message us