นักกีฬาตกปลากว่า 300 คนแห่ร่วมแข่งขัน”BANGSARAY SPIRIT DAY”ปลุกการท่องเที่ยวบางเสร่

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ชายหาด ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก “BANGSARAY SPIRIT DAY” ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยว่าที่เรือตรี อุดม จิตต์ถนอม ประธานวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 85 ทีม นักกีฬากว่า 300 คน เป็นการแข่งขันตกปลาที่มีทีมและนักกีฬาร่วมแข่งขันมากที่สุดของประเทศไทย มีนักกีฬาตกปลาจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก โดยมีของขวัญมากมายสำหรับนักกีฬาตกปลาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะมีพิธีการมอบรางวัล การแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หลังจากที่ห่างหายจากการแข่งขันกีฬาตกปลาในช่วงของเชื้อโควิด 19 แพร่ระบาดที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาตกปลา การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลบางเสร่จังหวัดชลบุรีให้แพร่หลาย ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารทะเลของตำบลบางเสร่ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก การกระจายรายได้สู่ชุมชนและรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
พื้นที่ตำบลบางเสร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นำมาประสานให้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ได้มาสัมผัสเสน่ห์ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

Message us