นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 08.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยมี คณะรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

Message us