นายกฯ มั่นใจการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง

นายกฯ มั่นใจการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ยอดที่นั่งโดยสารบินเข้าไทยช่วงฤดูหนาว ฟื้นตัวเกิน 50% จากช่วงโควิด-19

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชื่อว่าปริมาณที่นั่งโดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวปี 2565 จะฟื้นตัวเกินร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับตารางบินฤดูหนาวปี 2562/63 ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลดังกล่าว และยินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นสัญญาณบวก สะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล ททท. ระบุว่า ปริมาณที่นั่งโดยสารเครื่องบินที่เดินทางจากต่างประเทศมายังประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสุดท้ายของปีนี้ มีจำนวน 573,538 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับช่วงตารางบินฤดูร้อน ซึ่งมีจำนวน 329,288 ที่นั่ง/สัปดาห์ โดยปริมาณที่นั่งส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 211,744 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือเอเชียตะวันออก 175,588 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.7 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า 6 ล้านคน และคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย ตลอดปี 2565 จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน

“นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ในการจัดกิจกรรม แคมเปญ และโครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการเพิ่มเที่ยวบินเข้าไทยให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานนี้ ทำให้ไทยได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ทำให้ในช่วง High Season ของปีนี้ ไทยจะเป็นประเทศที่มีการเดินทางมาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทุกภูมิภาคทั่วโลก” นายอนุชาฯ กล่าว

Message us