นายกฯ เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.15 น. ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าว เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ โดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกันจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจขาดรายได้ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ต่ำลง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลงแล้วและสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น แต่ปัญหาภาระหนี้ของประชาชนยังคงอยู่ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้ และต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้ครัวเรือน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จ

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการแก้หนี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลในปี 2565 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยในงานมหกรรมจะมีกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม (2) การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม และ (3) การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 1 และจะมีกำหนดจัดงานครั้งต่อ ๆ ไป อีก 4 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารออมสินในฐานะเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณสถาบันการเงินของรัฐอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมกันประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้

“นายกรัฐมนตรีเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงานเพื่อเข้ารับคำปรึกษาในการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยหวังว่างาน ‘มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน’ จะช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้และการสร้างวินัยทางด้านการเงิน เพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินได้อย่างยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว

สำหรับการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ ธนาคารออมสินได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้จัดงานหลัก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี โดยธนาคารพร้อมด้วยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ หลายภาคส่วน ได้พร้อมใจกันนำเสนอมาตรการแก้ไขหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อภาคการเกษตร นาโนไฟแนนซ์ รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิต ฯลฯ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ เพื่อแจ้งความประสงค์มาติดต่อขอแก้ไขหนี้ พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้ตลอดงานทั้ง 3 วัน

Message us