น้ำท่วมอยุธยาขยายวงกว้างร.ร.บางปะอินราชานุเคราะห์ 1 จมแล้ว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สภาพน้ำท่วที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในส่วนของพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันออก ในเขต ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน ซึ่งเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่  และเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของอำเภอใกล้กับพระราชวังบางปะอิน พบว่าชุมชนและตลาดถูกน้ำท่วมสูงมากแล้ว สาเหตุเพราะว่า  น้ำจากเจ้าพระยาไหลรอดทะลักเข้าตามท่อระบายน้ำต่างๆหลายแห่งจนท่วมสูง และที่สำคัญ ได้ท่วมโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ของ อ.บางปะอิน  ระดับน้ำท่วมความสูงเกือบ 1 เมตร โดยโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1  มีขนาดเนื้อที่ 40 ไร่  มีนักเรียน 2,200 คน ขณะนี้ปิดการศึกษาประจำปี  และจะมีการเปิดการเรียนการสอนในเทอม 2  อีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะยังไม่แห้ง และสภาพโรงเรียนคงจะไม่สามารถเปิด เพื่อทำการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ   โดยทางผู้บริหารโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดเรียนแบบออนไลน์คล้ายในช่วงโควิดแล้ว

สำหรับ การซ่อมแซมโรงเรียนพบว่า  ยังคงต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก เพราะเกิดความเสียหายมาก  และขณะนี้โรงเรียนเองไม่มีงบประมาณส่วนตัว   ที่จะดำเนินการซ่อมแซม จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 ด้วย ส่วนพื้นที่พระราชวังบางปะอินสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ทั้งหมด

Message us