บสย. จัดพิธีรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร บสย. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

สำหรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทานนั้น พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บสย. นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหนังวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Message us