บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้อัญเชิญนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บสย. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยมียอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,736,999 บาท นอกจากนี้ บสย. ยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดหนังราชวรวิหาร ได้แก่ โรงเรียนวัดหนัง จำนวน 15,000 บาท เพื่อเติมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Message us