บสย. มอบนโยบาย ช่วย SMEs ในพื้นที่น้ำท่วม

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ รักษาการผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เร่งด่วนในพื้นที่การดูแล สำนักงานเขตภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมรับทราบผลดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การช่วยเหลือลูกหนี้ การให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs และการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตร พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ปัญหา-อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข ณ บสย. สำนักงานเขตภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Message us