บสย. ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด โดยนายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยกิจกรรมส่งมอบถุงยังชีพเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR พื้นที่ชุมชนสำคัญของ บสย. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

Message us