บสย. ส่งกำลังใจ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย จึงได้จัดส่งถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และส่งมอบความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR พื้นที่ชุมชนสำคัญของ บสย.

ในการนี้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ให้แก่นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

อีกทั้ง บสย. ยังมีมาตรการการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน และค่างวด 6 เดือน ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 33 จังหวัด ผู้ประกอบการ SMEs สามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บสย. Call Center 02-890-9999

Message us