“ประวิตร”เรียกประชุมด้านรักษาความปลอดภัยและจราจรเตรียมพร้อมรับมือเอเปค

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุม คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ปี 65 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในการจราจร การส่งกลับสายแพทย์และการปฏิบัติด้านสาธารณสุข แผนเผชิญเหตุต่อต้านการก่อการร้าย การกำหนดแนวทางป้องกันภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งแนวทางการปิดพื้นที่และเส้นทางการจราจร การขนส่งในพื้นที่ระหว่างจัดการประชุม

พล.อ.ประวิตร กำชับ ขอให้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร” ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด โดยย้ำเฝ้าระวังไม่ประมาท และการปฏิบัติการทุกขั้นตอน ขอให้เป็นไปตามหลักสากล ตั้งแต่เตรียมการต่อเนื่องไปจนจบการประชุมและเดินทางกลับ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการข่าว และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนให้มากขึ้น

นอกจากนั้น ยังสั่งการ ให้คุมเข้มการรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคลและสถานที่ รวมทั้งเส้นทางในทุกกลุ่มที่เข้าร่วมประชุม โดยให้มีมาตรการเชิงรุกป้องปรามการก่อเหตุรุนแรงและแผนเผชิญเหตุรองรับในทุกเหตุการณ์ ที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความปลอดภัยของการประชุมในภาพรวม ทั้งนี้ขอให้มีการซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอให้มีการทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในโอกาสสำคัญนี้

Message us