ปลัดกระทรวงดีอีเอสไหว้ศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) คนที่ 4 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอีเอส ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี


 

Message us