ปูพรมจัดนิทรรศการ “APEC 2022 สัญจร” ชวนปปช.ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับประชุมเอเปค

เมื่อวันที่23 ต.ค.2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 ตามแนวคิด “APEC พร้อม ไทยพร้อม” กระจายไปตามพื้นสำคัญๆ ทั่วประเทศ อาทิ สถานที่สาธารณะ สถานศึกษา สถานที่ราชการ และจุดที่มีคนสัญจรจำนวนมาก

ทั้งนี้ นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หวังสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG)

อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมโยงในภูมิภาคอย่างปลอดภัย ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงานในทุกมิติเพื่อทุก ‘ความเป็นไปได้’ ไร้พรมแดน

“ขอเชิญชวนคนไทยร่วมศึกษาหาความรู้และติดตามกิจกรรมของนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ได้ทุกภูมิภาค โดยจะมีการสัญจรไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายนพร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส และประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว” นายอนุชา กล่าว

Message us