ผอ.ออมสิน บรรยายพิเศษใน ESG Talk ครั้งที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แชร์ประสบการณ์ในฐานะ
Change Leader องค์กรธนาคารออมสินสู่ธนาคารเพื่อสังคม ในงาน ESG Talk ครั้งที่ 2 หัวข้อ Transitioning and Aspiring for Sustainability. Talk the Talk, Walk the Walk with…Khun Vitai. โดยนายวิทัย ได้แชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงธนาคารออมสิน ให้เป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเวลาเพียง 2 ปี โดยกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ Dual Mission ที่มีการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับธุรกิจเชิงสังคม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้าง Positive Impact ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Goals) ที่ธนาคารออมสินมุ่งเน้นขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิก ESG Expert Cool ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG (ESG Profestional) ตลอดทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมรับฟัง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Message us