ผอ.ออมสิน รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022” ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร จากศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022) ซึ่งมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

Message us