ผอ.เขตทุ่งครุกำชับโรงเรียนในพื้นที่คุมเข้มโควิดอย่างเคร่งครัดรับเปิดเทอม

นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อมด้วย นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ นายวัลลภ อ้นรัตน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน น.ส.สุภาวดี ยิ่งสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นายมงคลชนก ปุณณสิริพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และน.ส.ลินจง พลอาวุธ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ  จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮัมหมัดอุทิศ) โรงเรียนคลองรางจาก และโรงเรียนรางราชพฤกษ์(นุชมีอุทิศ) โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ได้ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นย้ำและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด ทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อสุขภาวะที่ดี และมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะทางการศึกษาของน้องๆต่อไป เช่น การตรวจคัดกรองอุณหภูมินักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ,ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา,การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล,กรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองมีประวัติเสี่ยง ให้กักตัว, กรณีพบนักเรียนเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อ ให้แจ้งไปที่สำนักการแพทย์หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคต่อไป เป็นต้น พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันฝุ่นละอองPM2.5 , มาตรการป้องกันยาเสพติด และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา หรือกัญชง 

Message us